Indonesian Delegation

Sanggar Seni Tanadoang – Selayar Archipelago, South Sulawesi

Nan Jombang Dance Company – Padang, West Sumatera

Padnecwara – Jakarta

GPH Paundrakarna – Solo

Sanggar Lungun – Aceh

Sanggar Seni Tarara – Madura

Wayang Ajen – West Java

Pring Serentet – Banyumas

Tribe of  Cultural Government of North Jakarta – North Jakarta